Faaliyetler

Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Hizmetleri

ISO27001 kapsamında güvenlik uyum denetimi, risk yönetimi, süreç analizi

Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Strateji Yönetimi

Uçtan uca şifreleme çözümleri, e-mail güvenliği çözümleri, güvenli ağ yönetimi, bilgi güvenliği organizasyonu

Sosyal Mühendislik ve Oltalama Programları ve Eğitimleri

İstenmeyen posta yönetimi, aldatıcı posta farkındalığı, sosyal mühendislik ve güvenlik kavramları eğitimleri

Kayıt Defteri (Log) ve Alarm Yönetim Hizmetleri

Kayıt defterlerindeki verilerin analizi ve izlenmesi, elde edilen bulgulara göre ilgili kişilere uyarı mesajları gönderilmesi

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Destek Hizmetleri

Kişisel Verileri Koruma Kanunu konusunda destek

Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmesi

Kuruma ait bilgi ve belgelerin yetkisiz kişilerin eline geçme durumlarını analiz etme, siyah kutu testleri, beyaz kutu testleri, gri kutu testleri

Kriptografik Modül Doğrulama Testleri

Kriptografik modül içeren cihazların testleri, algoritma doğrulama